Εταιρικές Ανακοινώσεις

Σύγκλιση και Αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων

06.06.2019 Σχέδιο Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης 28/06/2019

06.06.2019 Πρόσκληση των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Ανακοινώσεις

06.06.2019 Συνολικός Αριθμός Μετοχών

06.06.2019 Δικαιώματα Μειοψηφίας

06.06.2019 Εντυπο Εξουσιόδοτησης

Σύγκλιση και Αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων

04.06.2008 Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

30.06.2008 Αποφάσεις ΓΣ

Ανακοινώσεις

27.10.2008 Γνωστοποίηση Συναλλαγών